Thu Thập và Bảo Mật Thông Tin

Thu thập thông tin

Trong lúc bạn truy cập có thể hệ thống và trình duyệt của bạn sẽ phát thông tin đến máy chủ của chúng tôi, những thông tin này nhằm để thu thập và giúp TF88 luôn cải thiện về chất lượng để bạn trải nghiệm tốt hơn.

Những thông tin cá nhân của bạn giúp chúng tôi tiến hành phân định, thông tin bao gồm khi bạn đăng kí thông tin, họ tên, email, số điện thoại ngày sinh và những thông tin khác nhằm để TF88 hoàn thiện thông tin của bạn để quản lí tài khoản.

Thông tin của bạn sẽ được tiến hành xử lí với nhiều mục đích, không ngoại trừ những mục đích sau:

 1. Trên web của TF88 tiến hành quản lí và xử lí thông tin của bạn
 2. Cung cấp trò chơi và xuống cược cho bạn
 3. Nhằm xác định độ tuổi hợp pháp của bạn khi tham gia trò chơi tại TF
 4. Dựa vào sở thích để đáp ứng những sản phẩm phù hợp
 5. Để bảo trì và chẩn đoán vấn đề của web
 6. Nhằm cải thiện chất lượng phục vụ
 7. Ngăn ngừa rủi ro và cải thiện trang web
 8. Tuân thủ các chế tài pháp luật liên quan
 9. Trong quá trình phục vụ bạn, dựa trên các vùng khác nhau chúng tôi tiến hành phân tích thống kê.Chúng tôi có thể cung cấp cho bên thứ 3 để tiến hành hiển thị quảng cáo.
 10. TF có hợp tác với nhiều bên cung ứng nên những thông tin của bạn có thể cung cấp cho bên cung ứng để tra cứu kết quả với mục địch đảm bảo tính công bằng của kết quả và đảm bảo quyền lợi của bạn.

Thông tin trả thưởng

Nhằm cho Marketing tiến hành chương trình quảng cáo , và thông báo giải thưởng của một chương trình khuyến mãi trúng thưởng nào đó, TF có thể công bố thông tin nick tài khoản của bạn hoặc họ tên đã được viết tắt và số giải thưởng mà bạn nhận được.

Tính an toàn

TF sẽ đảm bảo tính an toàn về thông tin cá nhân của bạn. Vì TF sử dụng hệ thống tường lửa mạnh nhất để chống lại sự xâm nhập của các hành vi không chính đáng.

An toàn về dữ liệu

Đối với bất cứ dữ liệu thông tin nào, có liên quan đến công ty đều được yêu cầu về tính bảo mật khi xử lí.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Tên đăng nhập và mật khẩu được chọn khi thành viên đăng ký tài khoản không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của mình.

Thành viên đồng ý giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của mình và không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng nó. Mỗi người tự nhận dạng bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu chính xác sẽ được Chúng Tôi coi là chủ tài khoản hợp pháp và tất cả các giao dịch nơi bằng người dùng và mật khẩu đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ. Trong mọi trường hợp, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào thành viên phải chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc sử dụng sai các chi tiết đăng nhập của thành viên. Chúng Tôi sẽ không được yêu cầu thành viên cung cấp tên tài khoản hoặc mật khẩu. Nếu thành viên bị mất tên tài khoản hoặc mật khẩu, vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi ngay lập tức. Nếu thành viên đặt sai, quên hoặc mất tên người dùng hoặc mật khẩu của thành viên do bất kỳ điều gì khác ngoài lỗi của Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong phạm vi pháp luật cho phép.

TF88 có thể cung cấp thông tin tài khoản của thành viên:

 • Cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị (bao gồm liên hệ với thành viên với các ưu đãi đặc biệt mà có thể thành viên quan tâm);
 • cho các tổ chức cung cấp dịch vụ (bao gồm IT, tư vấn và dịch vụ tư vấn) cho Chúng Tôi;
 • Cho đối tác đang sử dụng TF88 hoặc nhà cung cấp của TF88;
 • Chúng Tôi có lý do để nghi ngờ rằng hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái có tính chất nghiêm trọng liên quan đến các dịch vụ của Chúng Tôi đã, đang hoặc có thể được tham gia;
 • Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền các tổ chức có uy tín hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc mục đích bất hợp pháp khác nơi thành viên đã đồng ý tiết lộ rõ ràng hoặc theo hoàn cảnh và hành vi của thành viên;
 • Chúng Tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe và an toàn của cộng đồng.
 • Chúng Tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để điều tra hoặc xử lý các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái nghiêm trọng.
 • Chúng Tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để xác định vị trí của những người mất tích
 • Để thiết lập hoặc bảo vệ một yêu cầu pháp lý;
 • Được yêu cầu hoặc ủy quyền bởi pháp luật.

Tất cả các khía cạnh liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu đã được cung cấp trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, là một phần không thể thiếu trong thỏa thuận của thành viên với TF88. Bằng cách sử dụng cở sở và đồng ý với các điều khoản náy, thành viên đồng ý rằng, vì mục đích của tất cả và bất kì luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào và các quy định liên quan, để Chúng Tôi chia sẻ và/ hoặc chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân này cho các bên thứ ba đó.

Thành viên bên hiểu rằng tất cả việc sử dụng trang web của Chúng Tôi và email, tin nhắn và cuộc gọi đến giữa thành viên và Chúng Tôi sẽ được ghi lại. Những bản ghi chép này sẽ là tài sản của Chúng Tôi và có thể được sử dụng như là bằng chứng trong trường hợp có bất kì tranh chấp hoặc để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách

Pin It